wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Hity sklepowe
1
Naklejka tribal Style na kask motocyklowy

Naklejka tribal Style ClassicCeny widoczne po zalogowaniu

Naklejka tuningowa na kask motocyklowy quada

Naklejka tribal style grafikaCeny widoczne po zalogowaniu

Naklejka odblaskowa husarz złota na samochód

Naklejka Husarz Gold odblaskowaCeny widoczne po zalogowaniu

Kontakt
 • E-mail:info@zdobiony.pl
 • Telefon603 498 489
 • Godziny działania sklepuSklep czynny 24 h Kontakt telefoniczny oraz e-mail w godzinach : pn-pt 9 -17
Reklama
 • Koszulki
Zmiana języka
PolskiAngielski

Regulamin

 

I. Warunki ogólne

1. Podmiot prowadzący sprzedaż usług druku naklejek za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.zdobiony.pl zwany dalej "Sklepem internetowym" jest firma A.F. EMPEIRIA Jacek Piaszczyk, ul. Harcerska 3,43-436 Górki Wielkie
REGON:
070534939, NIP: 548-112-31-20 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 

2. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.zdobiony.pl umożliwia dokonywanie zamawiania usługi druku naklejek wg. określonego wzoru wraz z jej parametrami za pośrednictwem sieci internetowej.

II. Regulamin sklepu określa :

1.zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży
2. zasady zmiany zlecenia oraz terminu jego realizacji
3. prawo do odstąpienia umowy
4. sposoby płatności za usługi
5. warunki dostawy wykonanych zleceń
6. procedurę składania reklamacji
7. zasady rejestracji w sklepie
8. zasady danych osobowych
9. postanowienia końcowe

III. Kontakt

Klient może kontaktować się ze Sprzedającym  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@zdobiony.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: 603 498 489. w godz. 10:00-17:00 w dni robocze.

IV. Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży
1.Umieszczone w sklepie internetowym zdjęć z wzorami naklejek wraz z cenami nie stanowi oferty sprzedaży.
2. Zamówienie usługi wykonania naklejki określonego wzoru wraz z jej specyfikacją przez kupującego odbywa się w formie elektronicznej i stanowi formę zawarcia umowy sprzedaży usługi zamieszczonej w witrynie sklepu za określoną kwotę. Klient by złożyć zamówienie musi kliknąć przycisk "Kupuję i płacę"
3. Zamówienie zostaje przyjęte i przekazane do realizacji po potwierdzeniu przez zdobiony.pl
4.Klient otrzymuje drogą e-mail potwierdzenie złożonego przez siebie zamówienia i zawarcia umowy kupna usługi.
5.Informacje dotyczące sposobu zamawiania usługi zostały opisane na stronie "informacje"

V. Czas realizacji i zmiana zamówienia
1.Kupujący może do chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji wprowadzić zmiany w zamówieniu. 
Informację taką może przekazać telefonicznie lub na adres e-mail : info@zdobiony.pl
2.Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili wpłynięcia zapłaty za usługę na konto bankowe do chwili wysłania kupującemu wykonanej naklejki określonych w zamówieniu. Zamówienie na usługi o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Standardowy czas realizacji zlecenia to 4 dni robocze. W określonych przypadkach czas ten może wynosić 7 dni roboczych.
3.Wszystkie terminy podane są w dniach roboczych i nie obejmują czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polska lub firmę kurierską.
 

VI. Prawo do odstąpienia od umowy.

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 
2.Odstąpienie od umowy dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a.wiadomością e-mail, na adres info@zdobiony.pl,
b. w formie pisemnej, na adres :Zdobiony.pl ul.Harcerska 3, 43-436 Górki Wielkie
3.Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór oświadczenia, w postaci formularza reklamacji/zwrotu został umieszczony na witrynie sklepu internetowego, w dziale Pomoc. 
4.Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem :
a.dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia widniejący w ofercie dostawy  a także :
a. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru).
b. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów :

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Sprzedający informuje kupującego że wszystkie  usługi druku naklejek wg. określonych wzorów i parametrów zamieszczonych w witrynie internetowej www.zdobiony.pl są wykonywane na zamówienie i nie podlegają zwrotowi.
8. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres sklepu.
Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) zobowiązany jest  aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiej samej formy zapłaty, jakiej użył Klient.
11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych przez Klienta "za pobraniem".

VII. Ceny i sposoby płatności.
1. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (23 %Vat)
2 .Klient może skorzystać z następujących form płatności :
a. płatność przelewem do 7 dni za pośrednictwem :

 • płacę z Inteligo (bank PKO BP)
 • płacę z IPKO (bank PKO BP)
 • mTransfer (BRE Bank mBank)
 • MultiTransfer (BRE Bank MultiBank)
 • Przelew z Millenium
 • Przelew z Eurobank
 • Przelew z Alior Bank
 • Przelew z Reiffeisen
 • Przelew z GB24.pl (GetinBank)
 • Przelew z BPH
 • Przelew z BGŻ
 • Przelew z Deutsche Banku
 • Przelew z Bankiem Pocztowym
 • Przelew z InvestBan
 • Przelew z Citibanku
 • Przelew z Polbanku
 • Przelew z Kredyt Banku
 • Przelew pocztowy lub bankowy

VII. Warunki dostawy.
1. Wydrukowane naklejki są dostarczane  kupującemu w wybrany przez niego sposób: listem poleconym ekonomicznym, listem poleconym priorytetowym, paczką pocztową lub  przesyłką kurierską.
2. Klient powinien zwrócić szczególną uwagę na stan odbieranej przesyłki /uszkodzenie, zgięcie opakowania/
3. W razie uszkodzenia, zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.
4.  Koszt przesyłki zamówienia  ponosi kupujący. Zamówienia powyżej kwoty 82 zł wysyłane są na koszt Sprzedającego za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie RP z wyjątkiem pozycji zawierających stałą kwotę przesyłki oraz przesyłek dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5. Cennik przesyłek znajduje się na stronie "Informacje"
6. Przesyłki wysyłane poza granicę RP nie obejmuje cennik przesyłek krajowych.

VIII. Pozostałe Prawa i Obowiązki Stron umowy.
1. Jeżeli sklep internetowy nie może zrealizować zamówienia złożonego przez Kupującego może w terminie 7 dni odstąpić od zawartej umowy i zwrócić całą kwotę pieniężną Kupującemu.
2. Do wykonanych naklejek dołączane są paragon lub faktura vat oraz sposób aplikacji naklejki jeżeli jest taka konieczność.
3.Usługi w dziale "Promocje"  w sklepie internetowym www.zdobiony .pl są ograniczone czasowo i ilościowo. Realizacja zamówień odbywa się wg. kolejności zamówień.
4. Naklejki są dostarczane w formie gotowej  (grafika, wzór, wycięte po obrysie)  umożliwiającej samodzielna aplikację.
    Wszystkie drukowane naklejki są zabezpieczone laminatem przed warunkami atmosferycznymi /chyba że opis stanowi inaczej/
5. Na drukowane naklejki sprzedający udziela 3 letniej gwarancji /trwałość koloru i folii/
6. Wszystkie wzory, znaki, logo zamieszczone na stronie www.zdobiony.pl są prawnie chronione.
7. Kupujący składający zamówienie na druk naklejki za pośrednictwem sklepu internetowego www.zdobiony.pl  oświadcza że posiada on prawo do zamawiania oraz używania wzorów, znaków lub logo w nim zamieszczonych.

 

IX. Reklamacje.
1.Sprzedający zobowiązuje się do wykonania usługi z zachowaniem odpowiedniej  technologii druku z należytą starannością i zapewnia wykonanie usługi od  wad.
W razie stwierdzenia przez kupującego wady Sprzedający ponosi odpowiedzialność wg. przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 556 i 5561-5563)
2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie "Informacje"
3.  Reklamowana usługa (naklejki) Kupujący wysyła na koszt Sprzedającego przesyłką zwrotną.
4. Sklep internetowy Zdobiny.pl nie przyjmuje przesyłek "za pobraniem".
5. Przesłana reklamacja powinna zawierać :
a. wypełniony formularz
b. reklamowaną naklejkę
c. opis wad, uszkodzeń
6. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
7.Reklamowany naklejka  jest odsyłana kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.  

X. Zasady ochrony danych osobowych.
1. Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy zdobiony.pl wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży. 
3. Sprzedający zapewnia realizację praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez Konto Klienta.
 

XI. Rejestracja w sklepie.

1.Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
2. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustanowienia hasła. 
3. Konto Klienta pozwala na zarządzanie i zmianę danych, podgląd aktualnego statusu zamówienia dla zarejestrowanych Kupujących.
4. Klient indywidualny przy rejestracji podaje :
a. Imię i nazwisko
b. Adres ( ulica, nr. domu, miejscowość, kod pocztowy, pocztę, kraj oraz numer telefonu)
5. Klient - firma przy rejestracji podaje :
a. Numer Identyfikacji podatkowej
b. Adres siedziby  ( ulica, nr. domu, miejscowość, kod pocztowy, pocztę, kraj )
c. Imię i nazwisko osoby do kontaktu oraz numer telefonu.
6. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.
8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą skutkuje  zablokowaniem kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku :
a. podane przez Kupującego dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności ze stanem faktycznym a wątpliwości tych nie udało się usunąć  za pośrednictwem wiadomości e-mail.
b. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych.
c. Kupujący w rażący  sposób narusza postanowienia Regulaminu.
d. Cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz obowiązującego prawa.
10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.
11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu oraz usunięcia konta z pozycji Konta Klienta.
12. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody sprzedającego.
13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych  wynosi 14 dni.

14.Składając zamówienie w sewisie www.zdobiony.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.zdobiony.pl,oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy.

15.Dane osobowe są chronione zgodnie z Polityką prywatności zdobiony.pl stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

16.W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez www.zdobiony.pl w celach marketingowych.XII. Warunki techniczne korzystania ze sklepu internetowego www.zdobiony.pl
1. W celu poprawnego korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać :
a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną u sługę Java script, aktywny adres e-mail.

XIII. Postanowienia końcowe.
1. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
2. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
4.Wszystkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
5. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.zdobiony.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2015 r.

 


 
 


 


 

 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl